C-formulier aangifte inkomstenbelasting niet ingezetenen

Woont u niet in Nederland maar heeft u wel Nederlands inkomen? Bijvoorbeeld uit loondienst, onroerend goed of een aanmerkelijk belang in een vennootschap. Dan dient u aangifte te doen met een C-formulier, ook wel C-biljet.  

Een correct ingevuld C-formulier (€ 245,00 / € 395,00 met fiscaal partner) bespaart u geld en voorkomt problemen met de fiscus. Easytax dient uw C-formulier online in en verzorgt de Opgaaf Wereldinkomen gratis.

In 3 situaties  dient u een C-biljet in

  1. De meest voorkomende situatie is de volgende. U woonde het gehele jaar buiten Nederland maar genoot Nederlands inkomen. De Belastingdienst nodigt u vervolgens uit om een C-formulier in te vullen middels de welbekende blauwe envelop. 
  2. Als u geen bericht krijgt van de Nederlandse fiscus maar u heeft wel een vermoeden dat belasting verschuldigd bent u wettelijk verplicht op eigen initiatief om een C-biljet te verzoeken.
  3. U verwacht een belastingteruggave. In dat geval verzoekt u ook om een C-formulier om geen dief van uw eigen portemonnee te zijn

Waar woont u eigenlijk

Feiten en omstandigheden bepalen waar u woont. Dit is het centrum van uw sociale activiteiten. Dus waar uw gezin woont, waar u de post ontvangt, lid bent van verenigingen, ingeschreven staat, uw kinderen naar school gaan, u een zorgverzekering heeft. Uw nationaliteit en waar u ingeschreven staat spelen hierbij geen doorslaggevende rol. Het gaat om het middelpunt van uw levensbelangen. Dit is niet altijd even makkelijk vast te stellen. Weet ook Guus Hiddink.

Wat wordt verstaan onder Nederlands inkomen

Nederlands inkomen bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Salaris, pensioen, lijfrenten of andere uitkeringen
  • In Nederland gelegen onroerend goed
  • Voordelen uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap
  • Beloningen van een (raad van ) commissaris

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De lijst is verre van uitputtend en de dagelijkse praktijk vak verrassend. Dus als u vertrek naar het buitenland en uw woning in Nederland aanhoudt bent u een buitenlands belastingplichtige en kan het zijn dat u een C-formulier moet invullen.

Belangrijke keuze bij het C formulier. Ben u Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige?

Vult u het C biljet in als Kwalificerende Buitenlands Belastingplichtige dan wordt u behandeld als binnenlands belastingplichtige voor het gehele jaar. Zo kan bijvoorbeeld buitenlandse hypotheekrente in Nederland afgetrokken worden en heeft u recht op Nederlandse aftrekposten en heffingskortingen. Hiervoor dient u in een EU land te wonen of Liechtenstein, Noorwegen of een van de BES eilanden. En moet 90% van uw inkomen in Nederland belastbaar zijn. Bovendien heeft u een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland nodig.

Deadline invullen C-formulier

Zonder uitstel dient u het C formulier in te dienen voor 1 juli van het volgende jaar. Voor belastingjaar 2012 is de reguliere inleverdatum dus 1 juli 2022.
Met uitstel
kan deze datum verlengd worden tot uiterlijk 1 mei 2023. Easytax kan dit desgewenst kosteloos voor u regelen.

Goed om te weten

Online client portal

Alle uitwisseling van privacygevoelige informatie gaat via het beveiligde online cliëntportaal. Hier vindt u al uw uploads, belastingaangiftes en andere werkzaamheden die voor u verricht zijn.

Uw aangifte stap voor stap

Na het intakegesprek levert u de benodigde gegevens met behulp van een checklist aan via het portal. Daarna wordt de (concept) aangifte opgesteld. Deze vindt u terug in het portal waar u een elektronisch akkoord geeft ter verzending. Natuurlijk niet na de uitkomst besproken te hebben en alles duidelijk is.

Service

Staat bij Easytax hoog in het vaandel. Laagdrempelig, deskundig en ook buiten kantooruren en in het weekend bereikbaar. Klanten beamen dit.

Vaste prijzen

Easytax werkt met vaste prijzen. Meerwerk wordt altijd vooraf besproken zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Geen verrassingen achteraf.

€245,00 / €395,00 (with fiscal partner)

Do you need to file a C-Form?

Call or WhatsApp me on +31 (0) 88 0 600 600

Or contact me here
Stephan
Stephan Jongedijk
Register Belastingadviseur