Opgaaf Wereldinkomen

Vaak wordt door de Nederlandse Belastingdienst een opgaaf wereldinkomen verlangd. Naast het M-formulier of het C-formulier wat u mogelijk al indiende. Met de opgaaf wereldinkomen wordt o.a. de hoogte van toeslagen berekend en uw inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet.  
Easytax verzorgt uw opgaaf wereldinkomen gratis in combinatie met het C-formulier of M-formulier. In andere gevallen bedraagt de fee €125,00.

Waarom moet u een Opgaaf Wereldinkomen doen?

Uw wereldinkomen gecombineerd met het inkomen van uw toeslagpartner bepaalt de hoogte van uw:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvagtoeslag

De bedragen die u al ontving in de loop van het jaar waren voorschotten. Op basis van de Opgaaf Wereldinkomen wordt het toetsingsinkomen voor de toeslagen definitief vastgesteld.

De Opgaaf Wereldinkomen bepaalt ook de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet die u verschuldigd bent over uw inkomen. De bijdrage die door de verschillende inhoudingsplichtigen (SVB, UWV, werkgever) op uw inkomen werd ingehouden wordt doorbetaald aan het CAK. Deze staat echter niet vast. Er kan inkomen zijn waarvan Nederland geen weet heeft, bijvoorbeeld (buitenlandse) alimentatie. Deze maakt deel uit van uw wereldinkomen maar wordt in Nederland niet in de loonheffing betrokken.

Hoe doet u een Opgaaf Wereldinkomen?

De Opgaaf Wereldinkomen kan niet online ingediend worden. Het is een hardcopy formulier wat u per post ontvangt of kunt downloaden op de site van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst zal u vervolgens een NiNbi (Niet in Nederland belastbaar inkomen) beschikking sturen.

€ 125,00 / Free combined with C or M-form

Need to file a worldwide income return?

Call or WhatsApp me on +31 (0) 88 0 600 600

Or contact me here
Stephan
Stephan Jongedijk
Register Belastingadviseur